विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति

फोटो नाम पद राजनैतिक दल फोन नं
Uma Kumari Badi मा. उमा कुमारी वादी सदस्य नेपाली काङ्‍ग्रेस 9741104288
Kulbir Chaudhary मा. कुलबीर चौधरी सदस्य नेपाल कम्‍युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) 9806443948
Taralama Tamang मा. तारा लामा तामाङ्ग सदस्य नेपाल कम्‍युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) 9851032455
Nepalu Chaudhary मा. नेपालु चौधरी माननीय सभापति नेपाल कम्‍युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) 9858424190
Malamati Kumari Rana मा. मालामती कुमारी राना थारु सदस्य राष्ट्रिय जनता पार्टी ९७४११६७५५३/९८१५६३१९५३
Ran Bahadur Rawal मा. रण बहादुर रावल सदस्य नेपाली काङ्‍ग्रेस 9851092461
LilaDhar Bhatta मा. लिलाधर भट्ट सदस्य नेपाल कम्‍युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) 9759500802/ 9843047392
Birman Chaudhary मा. वीरमान चौधरी सदस्य नेपाल कम्‍युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) 9751017499/9824664631
Shanti Nepali मा. शान्ती नेपाली सदस्य नेपाल कम्‍युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) 9848589845
Shyamlal Rana Tharu मा. श्यामलाल राना थारु सदस्य नेपाली काङ्‍ग्रेस 9848681208