सार्वजनिक लेखा समिति

सार्वजनिक लेखा समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण :

फोटो नाम पद राजनैतिक दल फोन नं
Kumari Nanda Bam मा. कुमारी नन्दा बम माननीय सभापति नेपाली काङ्‍ग्रेस

 

9841325886

Amar Bahadur Bohara मा. अमर बहादुर साउँद सदस्य नेपाल कम्‍युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) 9848622765
Karna Bahadur Malla मा. कर्ण बहादुर मल्ल सदस्य नेपाली काङ्‍ग्रेस 9851083575
Archana Gahatraj मा. अर्चना गहतराज सदस्य नेपाल कम्‍युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) 9804684188
Mana Kumari Saud मा. मना कुमारी साउँद सदस्य नेपाल कम्‍युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) 9848650620
Bharat Bahadur Khadka मा. भरत बहादुर खड्का सदस्य नेपाली काङ्‍ग्रेस 9841484030
Man Bahadur Dhami मा. मानबहादुर धामी सदस्य नेपाल कम्‍युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) 9851146710
Bal Bahadur Sodari मा. बल बहादुर साेडारी सदस्य नेपाल कम्‍युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) 9848690616
baldev मा. बलदेव रेग्मी सदस्य नेपाल कम्‍युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.)

9851061824/

9749008711

Devaki मा. देवकी मल्ल थापा सदस्य नेपाल कम्‍युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.)

9741286338

Chun Kumati Chaudhari मा. चुन कुमारी देवी चौधरी सदस्य नेपाल कम्‍युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.)

9848497645/

9848497665

       

 

समितिको कार्यक्षेत्र :

- प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश मानव अधिकार आयोग बाहेक प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन ।

- सार्वजनिक लेखा तथा महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन र बेरुजु फर्च्यौट सम्बन्धी ।

समिति सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु :

श्री हरि प्रसाद जोशी

समिति सचिव