प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको ३३ औँ वैठक यही मिति २०७६/०४/२६ गते आइतवार दिउसो ३:०० बजे बस्ने भएको छ ।