सार्वजनिक लेखा समिति

फोटो नाम पद राजनैतिक दल फोन नं
Archana Gahatraj मा. अर्चना गहतराज सदस्य नेपाल कम्‍नियुष्ट पार्टी (ने.क.पा.) 9804684188
Amar Bahadur Bohara मा. अमर बहादुर साउँद सदस्य नेपाल कम्‍नियुष्ट पार्टी (ने.क.पा.) 9848622765
Karna Bahadur Malla मा. कर्ण बहादुर मल्ल नेपाली काङ्‍ग्रेस 9851083575
Kumari Nanda Bam मा. कुमारी नन्दा बम सदस्य नेपाली काङ्‍ग्रेस 9841325886
Mana Kumari Saud मा. मना कुमारी साउँद सदस्य नेपाल कम्‍नियुष्ट पार्टी (ने.क.पा.) 9848650620
Bharat Bahadur Khadka मा. भरत बहादुर खड्का सदस्य नेपाली काङ्‍ग्रेस 9841484030
Man Bahadur Dhami मा. मानबहादुर धामी सदस्य नेपाल कम्‍नियुष्ट पार्टी (ने.क.पा.) 9850046710
Bal Bahadur Sodari मा. बल बहादुर साेडारी सदस्य नेपाल कम्‍नियुष्ट पार्टी (ने.क.पा.) 9848690616
baldev मा. बलदेव रेग्मी सदस्य नेपाल कम्‍नियुष्ट पार्टी (ने.क.पा.) 9851061824/ 9749008711
Devaki मा. देवकी मल्ल थापा सदस्य नेपाल कम्‍नियुष्ट पार्टी (ने.क.पा.) 9840170810/9741286338
Chun Kumati Chaudhari मा. चुन कुमारी देवी चौधरी सदस्य नेपाल कम्‍नियुष्ट पार्टी (ने.क.पा.) 9848497645