सार्वजनिक लेखा समिति

फोटो नाम सभा समिति पद फोन नं इमेल
Archana Gahatraj मा. अर्चना गहतराज सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश सभा सदस्य 9804684188
Amar Bahadur Bohara मा. अमर बहादुर साउँद सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश सभा सदस्य 9848622765
Karna Bahadur Malla मा. कर्ण बहादुर मल्ल सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश सभा सदस्य 9851083575
Kumari Nanda Bam मा. कुमारी नन्दा बम सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश सभा सदस्य 9841325886
Chun Kumati Chaudhari मा. चुन कुमारी देवी चौधरी सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश सभा सदस्य 9848497645 chunkumari@gmail.com
Mana Kumari Saud मा. मना कुमारी साउँद सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश सभा सदस्य 9848650620
Bharat Bahadur Khadka मा. भरत बहादुर खड्का सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश सभा सदस्य 9841484030
Man Bahadur Dhami मा. मानबहादुर धामी सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश सभा सदस्य 9850046710
Bal Bahadur Sodari मा. बल बहादुर साेडारी सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश सभा सदस्य 9848690616
baldev मा. बलदेव रेग्मी सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश सभा सदस्य 9851061824/ 9749008711
Devaki मा. देवकी मल्ल थापा सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश सभा सदस्य 9840170810/9741286338