सार्वजनिक लेखा समिति

फोटो नाम पद राजनैतिक दल फोन नं
Karna Bahadur Malla मा. कर्ण बहादुर मल्ल नेपाली काङ्‍ग्रेस 9851083575
Archana Gahatraj मा. अर्चना गहतराज सदस्य नेपाल कम्‍युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) 9804684188
Amar Bahadur Bohara मा. अमर बहादुर साउँद सदस्य नेपाल कम्‍युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) 9848622765
१२३ मा. कर्ण बहादुर मल्ल सदस्य नेपाली काङ्‍ग्रेस 9851083575
Kumari Nanda Bam मा. कुमारी नन्दा बम माननीय सभापति नेपाली काङ्‍ग्रेस 9841325886
Chun Kumati Chaudhari मा. चुन कुमारी देवी चौधरी सदस्य नेपाल कम्‍युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) 9848497645/9848497665
Devaki मा. देवकी मल्ल थापा सदस्य नेपाल कम्‍युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) 9741286338
baldev मा. बलदेव रेग्मी सदस्य नेपाल कम्‍युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) 9851061824/ 9749008711
Bal Bahadur Sodari मा. बल बहादुर साेडारी सदस्य नेपाल कम्‍युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) 9848690616
Bharat Bahadur Khadka मा. भरत बहादुर खड्का सदस्य नेपाली काङ्‍ग्रेस 9841484030
Mana Kumari Saud मा. मना कुमारी साउँद सदस्य नेपाल कम्‍युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) 9848650620
Man Bahadur Dhami मा. मानबहादुर धामी सदस्य नेपाल कम्‍युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) 9851146710