विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति

क्र.स. फोटो नाम सभा समिति पद फोन नं इमेल
1 Kunti Joshi मा. कुन्ती जाेशी सामाजिक विकास समिति प्रदेश सभा सदस्य 9822986585
2 Gelbu Singh Bohara मा. गेल्बु सिं बोहरा सामाजिक विकास समिति प्रदेश सभा सदस्य 9848727786/ 9749507986
3 Tek Bahadur Raika aaoji मा. टेक बहादुर रैका आउजी सामाजिक विकास समिति प्रदेश सभा सदस्य 9851100736
4 Dellhi Raj Pant मा. डिल्लीराज पन्त सामाजिक विकास समिति प्रदेश सभा सदस्य 9846894068
5 Divyashwori Shah मा. दिव्यश्‍वरी शाह सामाजिक विकास समिति प्रदेश सभा सदस्य 9741085630
6 Nanda Bahadur Saud मा. नन्द बहादुर साउँद सामाजिक विकास समिति प्रदेश सभा सदस्य 9848622567
7 man मा. मान बहादुर सुनार सामाजिक विकास समिति प्रदेश सभा सदस्य 9806475797
8 Lal Bahadur Khadka मा. लाल बहादुर खड्का सामाजिक विकास समिति प्रदेश सभा सदस्य 9858751383
9 Sushila BudhaThoki मा. सुशीला बुढाथाेकी सामाजिक विकास समिति प्रदेश सभा सदस्य 9841633223
10 Durga kumari kami मा. दर्गा कुमारी कामी सामाजिक विकास समिति प्रदेश सभा सदस्य 9851137770 durga.bk1@gmail.com
11 Maya tamang Bohara मा. माया तामाङ्ग बोहरा सामाजिक विकास समिति प्रदेश सभा सदस्य 9868867586
12 २०७६।०२।१७ डमरु राज उप्रेती सामाजिक विकास समिति खरिदार 9848766324 pradeshsabha7@gmail.com