प्रदेश सभा परिचय

प्रदेश सभा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्था हो। शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानून निर्माण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापन कार्य विधिका माध्यमबाट यसले सुनिश्चित गर्दछ। जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृति विना कुनै कर नलगाइने भन्ने सिद्धान्त रहेको र कर सम्बन्धी जनताद्वारा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भई आएका प्रतिनिधिहरु रहेको प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।

सभाको बैठक

प्रदेश सभामा विधेयकहरुको अवस्था :

चौथो अधिवेशनसम्म :
जम्मा दर्ता विधेयक संख्या - ३२ वटा
सभाबाट पारित विधेयक संख्या - ३२ वटा
प्रमाणीकरण विधेयक संख्या - ३२ वटा
विचाराधिन विधेयक संख्या - 0

विषयगत समितिमा बसेका बैठक संख्या

२०७६ भाद्र मसान्तसम्म :

विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति - ३२
सामाजिक विकास समिति - ३०
अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति - ६०
सार्वजनिक लेखा समिति - ४४

प्रदेश सभाका अधिवेशनहरु

प्रथम अधिवेशन - जम्मा २१ ओटा बैठक - २० दिन (२२ घण्टा ७ मिनेट) संचालन भएको ।
- प्रथम अधिवेशनमा ११ ओटा प्रस्ताव दर्ता भएका ।

थप अधिवेशनहरुको लागि